สมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีขอเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:22 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j
สมาชิกสภาอาจารย์ได้ขอเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีอีกสมัยหนึ่ง

อธิการบดี ม.อ. มอบของที่ระลึกแก่ อ.ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

เขียนเมื่อ: 15:21 - อ, 11/09/2018 โดย: sitthisak.j
ที่ประชุม กบม.ม.สงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้นำเรื่อง อ.ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. เข้าที่ประชุมในวาระแจ้งเพื่อทราบ และมอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.โอภาส พิมพา สาขารับใช้สังคม
Subscribe to