โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:07 - จ, 17/09/2018 โดย: sitthisak.j

วันที่ 17 กย 61 สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในอนาคต
ของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของสมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี 2) สรุปผลการดำเนินงานประจำปี ของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การดำเนินงานของสภาอาจารย์ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย โดยมีวิทยากร คือ อ.ธีรวัฒน์ ขวัญใจ จากคณะนิติศาสตร์ ณ โรงแรมซีเอส ปัตตานี


9-17-61-1.jpg 


9-17-61-4.jpg

9-17-61-3.jpg