ข่าวที่น่าสนใจ

สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

เขียนเมื่อ: 13:15 - พฤ, 19/09/2019 โดย: latsamon.k

          สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง  สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

ขอเชิญร่วมโครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์

เขียนเมื่อ: 16:35 - พฤ, 29/11/2018 โดย: latsamon.k
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัด "โครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย" ให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจ 

โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ: 16:14 - อ, 16/10/2018 โดย: sitthisak.j

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายนิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

เลขานุการสภาอาจารย์ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

เขียนเมื่อ: 11:28 - พฤ, 20/09/2018 โดย: sitthisak.j
อาจารย์คีต์ตา อีสรั่น เลขานุการสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:07 - จ, 17/09/2018 โดย: sitthisak.j
สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในอนาคต ของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี”

สมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีขอเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:22 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j
สมาชิกสภาอาจารย์ได้ขอเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีอีกสมัยหนึ่ง

ประธานสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีเข้าร่วมพิธีเปิด ม.อ.วิชาการ 2561

เขียนเมื่อ: 15:04 - อ, 11/09/2018 โดย: sitthisak.j
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดงาน ม.อ.วิชาการ ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 7 กันยายน 2561 โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในพิธี