ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “พัฒนาสมรรถนะอาจารย์"

เขียนเมื่อ: 17:18 - อา, 04/04/2021 โดย: latsamon.k

            ด้วยงานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ตามกรอบสมรรถนะ PSU-TPSF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับกรอบสมรรถนะ PSU-TPSF และสามารถผ่านการประเมินกรอบสมรรถนะ PSU-TPSF ในระดับวิชชาจารย์ (ระดับ 2) เพิ่มขึ้น 50 % ภาย

แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี (ชุดปี 2563 - 2566)

เขียนเมื่อ: 15:59 - พ, 22/07/2020 โดย: latsamon.k

คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สนใจสามารถ คลิกอ่านเอกสาร

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์"

เขียนเมื่อ: 13:04 - จ, 16/12/2019 โดย: latsamon.k

          ด้วยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดโครงการ สภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  บรรยายพิเศษ เรื่อง 2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์” โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพ ในวันพุธที่  25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.30 น.    ณ ห้องประชุม ชั

สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

เขียนเมื่อ: 13:15 - พฤ, 19/09/2019 โดย: latsamon.k

          สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง  สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ: 09:44 - อา, 06/01/2019 โดย: sitthisak.j
วีดิทัศน์บันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
Subscribe to