แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี (ชุดปี 2563 - 2566)

เขียนเมื่อ: 15:59 - พ, 22/07/2020 โดย: latsamon.k

คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สนใจสามารถ คลิกอ่านเอกสาร

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์"

เขียนเมื่อ: 13:04 - จ, 16/12/2019 โดย: latsamon.k

          ด้วยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดโครงการ สภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  บรรยายพิเศษ เรื่อง 2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์” โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพ ในวันพุธที่  25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.30 น.    ณ ห้องประชุม ชั

สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลอาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

เขียนเมื่อ: 13:15 - พฤ, 19/09/2019 โดย: latsamon.k

          สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ดร.อับดุลฮาดี  สะบูดิง  สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ อาจารย์ตัวอย่าง ด้านกิจการนักศึกษา

การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ: 09:44 - อา, 06/01/2019 โดย: sitthisak.j
วีดิทัศน์บันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ: 16:14 - อ, 16/10/2018 โดย: sitthisak.j

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายนิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

Subscribe to