การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ: 09:44 - อา, 06/01/2019 โดย: sitthisak.j
วีดิทัศน์บันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑

โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ: 16:14 - อ, 16/10/2018 โดย: sitthisak.j

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายนิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561

Subscribe to