ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ ได้รับตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท.

เขียนเมื่อ: 18:23 - พ, 26/01/2022 โดย: latsamon.k

             สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์  ดือเระ ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และประธานสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการฝ่ายกิจการสังคม ปอมท. ในคณะกรรมการบริหาร ปอมท. ชุดที่ 44

 

Clip VDO การบรรยายโครงการสภาอาจารย์วิชาการ "การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"

เขียนเมื่อ: 15:58 - พ, 18/08/2021 โดย: latsamon.k

Clip VDO การบรรยายโครงการสภาอาจารย์วิชาการ "การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ" โดย รศ.ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ
ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสภาอาจารย์วิชาการ "การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"

เขียนเมื่อ: 09:58 - จ, 16/08/2021 โดย: latsamon.k

                   ด้วยสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี จัดโครงการสภาอาจารย์วิชาการ "การทำวิจัยในชั้นเรียนเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ"
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.อาฟีฟี ลาเต๊ะ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ด้วยระบบออนไลน์ Zoom

                   ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการผ่านลิ้งค์นี้ หรือสแกน QR Code
                   https://forms.gle/4diz4N42N2Szhzx3A
 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “พัฒนาสมรรถนะอาจารย์"

เขียนเมื่อ: 17:18 - อา, 04/04/2021 โดย: latsamon.k

            ด้วยงานหลักสูตรและส่งเสริมการเรียนรู้ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี  กำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ “พัฒนาสมรรถนะอาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตปัตตานี) ตามกรอบสมรรถนะ PSU-TPSF” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาการสอนที่สอดคล้องกับกรอบสมรรถนะ PSU-TPSF และสามารถผ่านการประเมินกรอบสมรรถนะ PSU-TPSF ในระดับวิชชาจารย์ (ระดับ 2) เพิ่มขึ้น 50 % ภาย

แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี (ชุดปี 2563 - 2566)

เขียนเมื่อ: 15:59 - พ, 22/07/2020 โดย: latsamon.k

คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
สนใจสามารถ คลิกอ่านเอกสาร

Subscribe to