เลขานุการสภาอาจารย์ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

เขียนเมื่อ: 11:28 - พฤ, 20/09/2018 โดย: sitthisak.j

สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์คีต์ตา อีสรั่น เลขานุการสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2561


S__29851650.jpg