รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561

เขียนเมื่อ: 10:53 - พ, 12/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย

รายงานผลการดำเนินงานของอธิการบดีและทีมบริหาร พ.ศ. 2555 - 2561


เรื่องพิจารณา

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561

เขียนเมื่อ: 10:52 - พ, 12/09/2018 โดย: sitthisak.j

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย

รายงานผลการดำเนินงานของ 5 วิทยาเขต


เรื่องพิจารณา

การแต่งตั้งอุปนายกสภามหาวิทยาลัย

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2561

เขียนเมื่อ: 10:05 - พ, 12/09/2018 โดย: sitthisak.j

 

ประเด็นที่น่าสนใจ

เรื่องพิจารณาเชิงนโยบาย

ภารกิจการพัฒนาประเทศด้วยการบริหารงานวิชาการแบบคลัสเตอร์


เรื่องพิจารณา