ติตต่อสภาอาจารย์

สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี
181 ถ.เจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000
โทร.073313928-50 ต่อ 1500, 1501
E-mail: senate.pattani@psu.ac.th