ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์"

เขียนเมื่อ: 13:04 - จ, 16/12/2019 โดย: latsamon.k

          ด้วยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดโครงการ สภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  บรรยายพิเศษ เรื่อง 2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์” โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพ ในวันพุธที่  25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.30 น.    ณ ห้องประชุม ชั้น 2  อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาเขตปัตตานี เพื่อให้คณาจารย์ได้รับรู้ถึงข้อมูลข่าวสาร สะท้อนปัญหา หาแนวทางที่เหมาะสมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยโดยตรง  และเพื่อเปิดโอกาสให้คณาจารย์ได้ร่วมพูดคุยซักถามในประเด็นที่มีข้อสงสัยต่าง ๆ
          
           
ทั้งนี้สามารถสแกนเพื่อลงทะเบียน หรือผ่านลิ้งค์ https://forms.gle/ZkkMgkHuh8HFecdu5