สภาอาจารย์เข้าร่วมงานวันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561

เขียนเมื่อ: 10:57 - อ, 25/09/2018 โดย: sitthisak.j

วันที่ 24 กันยายน 2561 สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีได้รับเกียรติเข้าร่วมงานวันสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความยินดีต่อผู้ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ผู้ได้รับรางวัลอนุสรณ์สงขลานครินทร์ อาจารย์ดีเด่น อาจารย์ตัวอย่าง ผู้ที่มีผลงานดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจำปี 2561 โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับ


IMG_2292.jpg


IMG_2293.jpg


24-9-61-1.jpg


24-9-61-2.jpg


24-9-61-3.jpg


24-9-61-5.jpg