เลขานุการสภาอาจารย์ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

เขียนเมื่อ: 11:28 - พฤ, 20/09/2018 โดย: sitthisak.j
อาจารย์คีต์ตา อีสรั่น เลขานุการสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:07 - จ, 17/09/2018 โดย: sitthisak.j
สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในอนาคต ของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี”

สมาชิกสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีขอเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:22 - พฤ, 13/09/2018 โดย: sitthisak.j
สมาชิกสภาอาจารย์ได้ขอเข้าพบรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี เพื่อมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีอีกสมัยหนึ่ง
Subscribe to