เลขานุการสภาอาจารย์ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่

เขียนเมื่อ: 11:28 - พฤ, 20/09/2018 โดย: sitthisak.j
อาจารย์คีต์ตา อีสรั่น เลขานุการสภาอาจารย์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นรุ่นใหม่ ประจำปี 2561

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี

เขียนเมื่อ: 21:07 - จ, 17/09/2018 โดย: sitthisak.j
สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานีจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สรุปผลการดำเนินงาน : การดำเนินงานในอนาคต ของสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี”
Subscribe to