โปรดเกล้าแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เขียนเมื่อ: 16:14 - อ, 16/10/2018 โดย: sitthisak.j

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

โดยได้มีพระราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้ง นายนิวัติ แก้วประดับ ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2561

ประกาศ ณ วันที่ 12 ตุลาคม 2561


โปรดเกล้าอธิการบดี.jpg