สมาชิกสภาอาจารย์ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ

เขียนเมื่อ: 22:54 - พ, 03/10/2018 โดย: sitthisak.j

สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.สุใจ ส่วนไพโรจน์ สมาชิกสภาอาจารย์ ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ "ครูดี ศรี จชต." ระดับสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ ประจำปี 2561


อ.สุใจ.jpg