นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา

ขอเชิญร่วมโครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์

เขียนเมื่อ: 16:35 - พฤ, 29/11/2018 โดย: latsamon.k
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัด "โครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย" ให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจ 
Subscribe to นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา