นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ "2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์"

เขียนเมื่อ: 13:04 - จ, 16/12/2019 โดย: latsamon.k

          ด้วยสภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี  ได้จัดโครงการ สภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  บรรยายพิเศษ เรื่อง 2% วิกฤติหรือโอกาสของสงขลานครินทร์” โดย นายแพทย์บุญประสิทธิ์  กฤตย์ประชา  รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล และพัฒนาคุณภาพ ในวันพุธที่  25 ธันวาคม 2562  เวลา 09.00 – 12.30 น.    ณ ห้องประชุม ชั

ขอเชิญร่วมโครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์

เขียนเมื่อ: 16:35 - พฤ, 29/11/2018 โดย: latsamon.k
สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัด "โครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย" ให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจ 
Subscribe to นพ.บุญประสิทธิ์ กฤตย์ประชา