ประธาน ปอมท. มอบของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ

เขียนเมื่อ: 20:50 - จ, 17/09/2018 โดย: sitthisak.j

วันที่ 15 กย 61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระชน พลโยธา ประธาน ปอมท. มอบดอกไม้และของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ คือ ศาสตราจารย์คลินิก พญ.วรรณา ศรีโรจนกุล ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2561 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง กรุงเทพฯ


9-15-61-3.jpg


9-15-61-2 .jpg


9-15-61-1 .jpg


9-15-61-4.jpg


9-15-61-5.jpg