อธิการบดี ม.อ. มอบของที่ระลึกแก่ อ.ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท.

เขียนเมื่อ: 15:21 - อ, 11/09/2018 โดย: sitthisak.j

วันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ประชุม กบม.ม.สงขลานครินทร์ ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้นำเรื่อง อ.ดีเด่นแห่งชาติ ปอมท. เข้าที่ประชุมในวาระแจ้งเพื่อทราบ และมอบของที่ระลึกแก่ รศ.ดร.โอภาส พิมพา สาขารับใช้สังคมS__29614112.jpg