อลงกลด แทนออมทอง

การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่

เขียนเมื่อ: 10:30 - อ, 11/09/2018 โดย: sitthisak.j
สภาอาจารย์วิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานคริืนทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่นได้ จัดการบรรยายพิเศษ การทำวิจัย การเขียนตำราและหนังสือ เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ โดยจัดขึ้นในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งบรรยายโดย ศาสตราจารย์ ดร.อลงกลด แทนออมทอง อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
Subscribe to อลงกลด แทนออมทอง