นพ.บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา

การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย

เขียนเมื่อ: 09:44 - อา, 06/01/2019 โดย: sitthisak.j
วีดิทัศน์บันทึกการบรรยายพิเศษเรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย จัดโดยสภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
Subscribe to นพ.บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา