ขอเชิญร่วมโครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์

เขียนเมื่อ: 16:35 - พฤ, 29/11/2018 โดย: latsamon.k

บรรยายพิเศษ อ.หมอ_0 (1).jpg

             สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัด "โครงการสภาอาจารย์พบปะเพื่อนอาจารย์  ในวันพฤหัสบดี ที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารพรีคลินิก คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  โดยมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย" ให้แก่อาจารย์ บุคลากรสายวิชาการและผู้สนใจ  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นพ.บุญประสิทธ์ กฤตย์ประชา รองอธิการบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและพัฒนาคุณภาพ  ร่วมบรรยาย
             ผู้สนใจสามารถแจ้งชื่อได้ที่ คุณลัษมณ  เกตุมณี  โทร.ภายใน 1500 , 1501 , 09-5439-3895 หรือ   E-mail : latsamon.k@psu.ac.th ภายในวันอังคาร ที่ 4 ธันวาคม 2561